Statistica vaccinare Scoala Nicu Enea Bacau

! INFO ! Actualizarea datelor privind vaccinarea personalului.
Nr. total personal angajat P.J.
38
Nr. total angajati vaccinati
24
Ponderea angajatilor vaccinati
63.1%
Nr. total angajati Scoala "Nicu Enea"
35
Nr. total angajati vaccinati
22
Ponderea angajatilor vaccinati
62.85%
Nr. total angajati Gradinita nr. 25
3
Nr. total angajati vaccinati
2
Ponderea angajatilor vaccinati
66.6%

Tuesday, October 1, 2019

MISIUNEA, VIZIUNEA, TINTE SI OPTIUNI STRATEGICE


MISIUNEA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

 EDUCAȚIA CONSTĂ ÎN A SCOATE DINTR-UN CARACTER CEA MAI BUNĂ VARIANTĂ

VIZIUNEA

            Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din municipiul Bacau, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.


ŢINTE  ŞI OPŢIUNI STRATEGICE
1.    Dezvoltarea,           perfecţionarea       şi         eficientizarea         activităţii             manageriale, implementarea managementului calităţii;
2.                 Asigurarea cadrului adecvat educării şi informării elevilor în spaţiul şcolii,asigurând condiţii optime, de siguranță şi egale pentru reuşita lor şcolară;
3.    Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice pentru promovarea dimensiunii europene;
4.                 Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare. DEZVOLTAREA INFRASTUCTURII;
5. Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate , promovarea imaginii şcolii şi îmbunătăţirea relaţiei  şcoală- părinţi în cadrul procesului  de dezvoltare instituţională.

No comments:

Post a Comment